Past Simple VS Present Perfect у енглеском

Past Simple

  • Завршена радња.
  • За навике, рутине и стања у прошлости.

Present Perfect

  • За догађаје које су се скоро десили.
  • Ако се нешто десило у прошлости, али постоји последица у садашњости.
  • За разлику од простог прошлог времена, не даје се временска одредница када се нешто десило, већ је то ток догађаја до овог, садашњег, тренутка.
  • Објашњава се стање које траје све до садашњег тренутка.
  • Користи се и за навике све до садашњег тренутка.
  • Може да означава завршену радњу.
  • Користи се ако желимо да истакнемо који је резулетат та радња оставила на садашњост.
  • Није нужно да се радња скоро завршила, може бити завршена и у даљој прошлости.

Да ли сте заинтересовани за часове енглеског језика? Погледајте e-word.

Something to Say?

Your email address will not be published.