ВИДЕО ЧАСОВИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

  • Лекција 1 – Калибрација

Лекција у PDF: Супер браво – Лекција 1

+++

  • Serbian language letters

+++

  • Sounds in the Serbian language

+++
+++

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  • Present Simple & Present Continuous

Лекција у PDF: Садашња времена у енглеском језику

+++

  • Past Simple VS Present Perfect

+++

  • Шта је TOEFL?

+++

  • TOEFL испит, делови, број питања и време

+++
+++

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

  • Писање биографије

+++

  • Писање биографије и CV на српском

+++

  • Пословна комуникација на енглеском језику