Present Simple & Present Continuous

САДАШЊА ВРЕМЕНА

Present Simple

• За чињенице, нешто што је стално тачно, не мења се: Rabbits like to eat carrots.

• За навике и рутине: I play football twice a week.

• За набрајање догађаја у препричавању, или за историјске догађаје: She goes home, she takes a shower, she eats, she watches some TV.

 

Present Continuous

• За радње које су току у садашњем тренутку. Оне су привремене и још нису завршене: I am explaining the English language tenses.

• Означава радњу у тренутку говора или око тренутка говора: I am explaining the English language tenses. + I am working on a project.

• За краткорочну навику: I am volunteering this December.

• За радње које се понављају и привремене су: I am volunteering this December.

• Обично се не користи уз глаголе који означавају емоције и ставове: I love ice cream. – Present Simple – YES, I am loving ice cream. Present Continuous – NO.

• За описивање фотографије, јер се сматра да је та фотографија тренутно, привремено стање: The people are walking down the street and the children are playing.

 

Да ли сте заинтересовани за пословну комуникацију на енглеском? Погледајте e-word.

Something to Say?

Your email address will not be published.