Present Perfect SIMPLE или CONTINUOUS?

Present Perfect Simple

 • За догађаје које су се скоро десили.
 • Ако се нешто десило у прошлости, али постоји последица у садашњости.
 • За разлику од простог прошлог времена, не даје се временска одредница када се нешто десило, већ је то ток догађаја до овог, садашњег, тренутка.
 • Објашњава се стање које траје све до садашњег тренутка.
 • Користи се и за навике све до садашњег тренутка.
 • Може да означава завршену радњу.
 • Користи се ако желимо да истакнемо који је резулетат та радња оставила на садашњост.
 • Није нужно да се радња скоро завршила, може бити завршена и у даљој прошлости.

 

Present Perfect Continuous

 • Изражава стање које траје до садашњег тенутка, тада скоро да не постоји разлика у значињеу наспрам Present Perfect Simple-а. Истиче се дужина трајања.
 • Као и свако друго Continuous време, и ово се користи уз глаголе који означавају активност (не осећања или мишљења, ставове).
 • Може да означи да радња није завршена или да је баш скоро завршена.
 • Користи се ако желимо да истакнемо радњу у току.

Да ли сте заинтересовани за часове енглеског језика? Погледајте e-word.

Something to Say?

Your email address will not be published.