Недоумице у енглеском језику

Много сличних речи, а велика разлика у значењу. Као што ни у српском није свеједно да ли кажемо Ћ или Ч, тако и следећи гласови у енглеском праве велику разлику у значењу!

Уколико Вас интересује енглески језик, погледајте наш сајт: e-word.

Something to Say?

Your email address will not be published.